Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Szczecin DAN basic life suport w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Szczecin DAN basic life suport w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

W szkole instruktorów nurkowania Szczecin każdy kto zgłosi się na Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Szczecin DAN basic life suport zostanie przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy