Kurs Nurkowy Szczecin Underwater Crime Scene Investigator w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Kurs Nurkowy Szczecin Underwater Crime Scene Investigator w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Po kursie nurkowym Szczecin  Underwater Crime Scene Investigator w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie będziesz poszukiwał dowodów zbrodni, które zostały wrzucone do wody. Będziesz poszukiwał i wydobywał dowody sądowe spod wody.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy