Kurs Nurkowy Szczecin Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Kurs Nurkowy Szczecin Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Po ukończeniu kursu nurkowego Szczecin  Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie będziesz mógł pracować w służbach policyjnych czy w innych służbach państwowych. Będziesz specjalizował się w poszukiwaniu i wydobywaniu narkotyków i innych materiałów wybuchowych, które znajdują się w metalowych pojemnikach.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy