Kurs instruktora nurkowania Szczecin Recreational Closed Circuit Rebreather rccr w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Kurs instruktora nurkowania Szczecin Recreational Closed Circuit Rebreather rccr w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Szkolenie jest skierowane dla wszystkich instruktorów, którzy chcą nurkować na obiegach zamkniętych. Rebrather rccr jest maszyną do nurkowania, posiadająca wiele zalet, aby ją używać, ale musimy wcześniej bardzo dobrze poznać całą maszynę. Wszystkich instrukcji używania rebrathera rccr dowiesz się podczas kursu instruktora nurkowania Szczecin Recreational Closed Circuit Rebreather rccr w Szczecinie w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie. W trakcie szkolenia będziesz również rozbierał na poszczególne części całą maszynę, a następnie będziesz ją składał. Wykonasz również sporo nurkowań na obiegu zamkniętym. Po pozytywnym ukończeniu szkoleniu będziesz mógł wykonywać nurkowania do głębokości nie przekraczającej 42 metry oraz wykonywać nurkowania dekompresyjne z diluentem powietrznym Air (AENX) 51 m z diulentem helowym (ART).

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy