Kurs nurkowy Szczecin  technical diver supervisor w szkole instruktorów nurkowania Szczecin

Kurs nurkowy Szczecin  technical diver supervisor w szkole instruktorów nurkowania Szczecin

Masz już doświadczenie w nurkowaniu technicznym lecz możesz zwiększyć twoje uprawnienia nurkowe jako przewodnika nurkowego. Po ukończeniu szkolenia w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie będziesz mógł zabierać wycieczki nurkowe do głębokości 50 metrów. Kurs nurkowy Szczecin  technical diver supervisor w szkole instruktorów nurkowania Szczecin

Cena:

 Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy