1. Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin
 2. Kurs open water instruktor Kurs instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania szczecin

 1. Kurs open water instruktor Kurs instruktora nurkowania Szczecin

Kurs instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin Open Water IDC zamyka się w przedziale od tygodnia do 10 dni, ale minimum trwa 4 dni. Kurs ten zupełnie wprowadzi Cię w system każdej organizacji nurkowej w stu procentach. Kurs instruktorów nurkowania   Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin szkoli kandydatów na instruktorów nurkowania jak w przyszłości powinni oni prowadzić swoje własne kursy nurkowe. Kurs instruktora nurkowania Szczecin jest przeznaczony dla osób, które posiadają przynajmniej tytuł Divemstera. Jeżeli kandydat ukończy kurs pomyślnie oraz zda egzamin końcowy, który składa się z teorii oraz praktyki, to może podejść do egzaminu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania   Szczecin Kurs na instruktora nurkowania  Szczecin OWSI jest skierowany na wykształcenie przyszłych instruktorów nurkowania. Daje on możliwość pracy z kursantami w przyszłości a także pozwala na dalsze rozwijanie swoich umiejętności instruktorskich. Na kursie jest bardzo miła atmosfera, pełna życzliwości z strony prowadzących. Jeżeli chodzi o egzamin na instruktora nurkowania, to kandydat musi zaliczyć na minimum 80 procent. Egzamin na instruktora odbywa się po to, aby sprawdzić oraz ocenić nabytą przez kandydata wiedzę podczas kursu. Egzaminy instruktorskie są przeprowadzane przez Instruktorów Trenerów nurkowania. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że przy nurkowaniu wraz z sprzętem powietrznym należy przestrzegać przyjętych norm oraz zasad bezpieczeństwa. W przeciwnym razie mogą pojawić się urazy. Niezwykle istotne jest to, abyś jako przyszły instruktor nurkowania zadbał o bezpieczeństwo kursantów, których szkolisz, a także przeprowadzał kursy w sposób profesjonalny. Kurs instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin sprawi, że rozwiniesz swoje umiejętności nurkowe, a także w przyszłości będziesz mógł podnosić swe kwalifikacje. Kadra naszych instruktorów nurkowania  z szkoły instruktorów nurkowania Szczecin zawsze będzie służyła Ci pomocą oraz wesprze Cię w Twoim dalszym podnoszeniu swych kwalifikacji nurkowych. Zdaję sobie sprawę z tego, że nurkowanie z sprzętem powietrznym zawsze niesie z sobą pewne ryzyko, ale jeżeli przestrzega się zasad bezpieczeństwa, to ryzyko powstania urazów jest niewielkie. Ja, jako trener nurkowania podczas  kursu na instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin bardzo często dostrzegam strach u moich kursantów, ale gdy pozytywnie ukończą oni kurs, to ich odwaga oraz pewność siebie znaczenie wzrasta. Poza tym chętnie oni doskonalą swoje zdobyte dotychczas umiejętności nurkowe. Po pozytywnym ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Szczecin mają oni w sobie bardzo duże pokłady pasji a także zaangażowania, którym zarażają innych kursantów. Po ukończonym kursie na instruktora nurkowania będziesz mógł nie tylko szkolić swoich kursantów, ale także uwrażliwiać ich na piękno podwodnej przyrody, zachęcać ich do ochrony podwodnego świata a także wzmacniać w nich poczucie własnej wartości. Poza tym będziesz mógł ich uczyć etyki zawodowej instruktora nurkowania oraz udzielać im fachowej rady i wsparcia.

 1. Wymagania wstępne na instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin

Aby pozytywnie zaliczyć Kurs na instruktora nurkowania  Szczecin trzeba przebyć co najmniej 100 nurkowań na wodach otwartych w różnych miejscach świata. Poza tym należy mieć certyfiakty nurkowe, a dokładnie: dm/supervisor, deep, cpr, oxygen provider, first aid, nawigacja, nocne, wrakowe lub równoważne. Należy także zaprezentować swe umiejętności nurkowe na na kursie instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin a także aktualne ubezpieczenie nurkowe na instruktora nurkowania. Istotny jest też pozytywny stosunek oraz chęć doskonalenia swych umiejętności nurkowych.

 1. Jakie są cele kursu instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin  IDC?

Szkoła instruktorów nurkowania Szczecin jako główny cel obiera sobie wyszkolenie kandydatów na intruktorów nurkowania. Po pomyślnym zaliczeniu kursu kandydat na przyszłego instruktora nurkowania będzie miał możliwość prowadzenia własnych kursów nurkowych dla swych kursantów, a także aktywnego uczestnictwa w organizacji nurkowej do której należy. Po zdanym egzaminie na instruktora nurkowania będziesz nowym członkiem organizacji nurkowej. Ponadto będziesz mógł propagować pozytywny wizerunek nurkowania na całym świecie, Gdy pozytywnie zaliczysz egzamin na instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin , to możesz wnosić własny wkład w rozwój nurkowania, tam gdzie będziesz szkolił swoich kursantów oraz bronić wodnego środowiska przyrodniczego.

 1. Czas trwania kursu na Instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin

Kurs instruktorów nurkowania Szczecin trwa około 10 dni. Podczas kursu poznasz system organizacji nurkowej w której jest prowadzony kurs na instruktora nurkowania Szczecin . Zawiera on poszerzanie umiejętności szkoleniowych dla instruktorów nurkowania. Ważne jest to, że Kurs instruktorów nurkowania   Szczecin jest przeznaczony także dla asystentów instruktora nurkowania. Po zaliczeniu kursu na instruktora nurkowania Szczecin będziesz mógł podejść do egzaminu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania   Szczecin

 1. Kurs instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce składa się z:

Kurs instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin zawiera w sobie zajęcia z teorii. Podczas nich kursanci poznają takie zagadnienia, jak: fizyka nurkowa, fizjologia nurkowa, sprzęt nurkowy, środowisko  oraz umiejętności nurkowe. Kurs na instruktora nurkowania  Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin zawiera w sobie także zajęcia na basenie. Podczas tychże zajęć kursanci poznają w jaki sposób prowadzi się zajęcia na basenie oraz będą ćwiczyć to w jaki sposób prowadzi się zajęcia z nauki nurkowania w wodzie otwartej. Podczas kursu instruktorów nurkowania Szczecin uczestnicy mają możliwość ćwiczyć nawigację podwodną w wodzie otwartej. Po ukończonym kursie kandydaci na instruktorów nurkowania mają sposobność do tego, aby odbyć staże przy kursach w szkole instruktorów nurkowania   Szczecin Jeżeli kandydaci pozytywnie zaliczą kurs na instruktorów nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin , to podejdą do egzaminy teoretycznego, a następnie do praktycznego.

 1. Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce.

Aby rozpocząć kurs  instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin potrzebny jest następujący sprzęt: automat rekreacyjny wraz z  alternatywnym źródłem powietrza, jacket nurkowy, ABC – maska, fajka, płetwy, skafander mokry na basen oraz suchy na wody otwarte, butle nurkowe o pojemności 10l, 12l i 15l, balast, komputer oraz kompas nurkowy, dwie tabliczki nurkowe, minimum trzy latarki, z czego  jedną główną oraz dwie zapasowe, latarka do maski, dwa narzędzia tnące, bojka nurkowa, kołowrotek oraz szpulka nurkowa, zapasowa maska nurkowa, maseczka resuscytacyjna, zestaw tlenowy oraz apteczka na wypadek potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

 1. Jakie materiały są wymagane na kursie Instruktora Nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce?

Na Kursie instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin będziesz miał do dyspozycji dwa główne materiały kursowe. Będą się one składały z manuala instruktorskiego oraz zeszytu ćwiczeń. Gdy pozytywnie zaliczysz Kurs na instruktora nurkowania  Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin , to uzyskasz należyte doświadczenie, a także pomoce naukowe., które składają się podręczników oraz biuletynów szkoleniowych.  Pomoce pomogą Ci być cały czas na bieżąco. Podczas kursu na instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin będziesz mógł podjąć odpowiednią decyzję, gdy zajdzie taka potrzeba. W szkole instruktorów nurkowania Szczecin na kursie instruktora nurkowania Szczecin rekomenduje się używanie wszystkich materiałów szkoleniowych. Istotnej jest także to, abyś poznał przewodnik instruktorski danej organizacji nurkowej w której się szkolisz instruktora nurkowania. Poza tym używaj dodatkowych materiałów dla instruktorów nurkowania na kursie instruktorów nurkowania Szczecin . Po żadnym już egzaminie także ich używaj.

 1. Logistyka na kursie instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce.

Przez pierwsze pięć dni kursu na instruktora nurkowania Szczecin  będziesz miał możliwość poznania teroii nurkowania. Następnie sprawdzisz swoją wiedzę w sposób praktyczny. Poza tym będziesz miał możliwość nurkowania na basenie nurkowym a także na wodzie otwartej.  Potem poznasz zasady, które panują w danej organizacji nurkowej. W podsumowaniu kursu będziesz powtarzał zodbytą przez Ciebie wiedzę a także poćwiczyć na basenie. Gdy zakończysz kurs to nadejdzie czas na egzamin końcowy. Warte uwagi jest to, iż każdego dnia podczas kursu na instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin będziesz mógł skorzystać z dodatkowych konsultacji, aby uzupełnić swoją wiedzę.

 1. Zajęcia teoretyczne na kursie instruktorów nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce.

Podczas zajęć teoretycznych w szkole instruktorów nurkowania Szczecin będziesz sam uzupełniał testy powtórzeniowe z  fizyki nurkowej, fizjologii, środowiska oraz sprzętu nurkowego. Poza tym będziesz brał udział w zajęciach na sali wykładowej. Z kolei na zajęciach na basenie podczas kursu na instruktora nurkowania Szczecin zobaczysz prezentację na basenie. Natomiast po niej weźmiesz udział w zajęciach w wodzie otwartej oraz przeprowadzisz w niej ćwiczenia. Potem przeprowadzisz prezentację wykładową. Z zakresu teorii nurkowania. Kadra instruktorów trenerów Szczecin nurkowania oraz dyrektorów z szkoły instruktorów nurkowania Szczecin  będzie sprawdzała oraz oceniała Twoją pracę, a także podawała wskazówki. Podczas kursu instruktorów nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Szczecin będą Tobie wystawione oceny. Po ukończeniu kursu będzie egzamin z teorii z zakresu organizacji nurkowej w której odbywa się Kurs na instruktora nurkowania  Szczecin w szkole instruktorów nurkowania   Szczecin Potem musisz zdać egzamin z zakresu standardów organizacji nurkowej a także procedur organizacji nurkowej. Po zakończonych egzaminach będzie czas na zaliczenie ćwiczeń nurkowych. Podczas kursu instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin powinieneś brać czynny udział w zajęciach praktycznych. Jako kandydat na instruktora nurkowania będziesz podchodził do testu sprawnościowego, który zawierał będzie przepłynięcie 800 metrów bez postoju w założonej masce nurkowej a także płetwach I rurce. Podczas zajęć w szkole instruktorów nurkowania Szczecin poznasz standardy nurkowania, wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, fizjologii, sprzętu, środowiska, tabel, prezentacji nurkowych. Poza tym przzedstawiony zostanie Ci system organizacji nurkowej, etyka instruktora nurkowania a także marketing nurkowy. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów a także ćwiczeń nurkowych dostaniesz certyfikat instruktora nurkowania.

 1. Zajęcia basenowe na kursie instruktorów nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce.

Podczas zajęć basenowych na kursie instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin będziesz uczył się takich umiejętności, jakich uczą się kursanci podczas kursu nurkowego doskonała pływalność, kurs nurkowania OWD oraz kurs ratownika nurkowego Rescue. Poza tym na kursie nauczysz się oceniać zdolności pływackie przyszłych kursantów nurkowych. Poza tym będziesz kształcił takie umiejętności, jak:  oddychanie z automatu, czyszczenie automatu za pomocą metody bypass a także wydmuchiwania resztek powietrza z płuc. Ponadto będziesz odszukiwał automatu nurkowego metodą z prawego ramienia, odszukiwał automat do oddychania po węzach od stopnia pierwszego I wzbudzonego automatu nurkowego. Nauczysz się także oddychać przez 30 sekund jako dawca oraz biorca I poprzez podawanie gazu z automatu zapasowego, czyli octopusa. Podczas tego ćwiczenia będziesz płynął jako dawca I biorca. Na kursie instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin wykonasz dwa wdechy z brakiem gazu na głębokości 9 metrów z automatu głównego jako dawca I biorca, samodzielnie zdejmiesz I założysz pas balastowy, odepniesz oraz zapniesz wężyk do jaketu lub skrzydła nurkowego. Ponadto do połowy zalejesz maskę nurkową a potem opróżnisz ją z wody, zalejesz wodą całą maskę nurkową, zdejmiesz I założysz maskę nurkową, wytrzymasz pod poziomem wody bez użycia maski nurkowej przez minutę, będziesz pływać bez założonej maski nurkowej na głębokości 9 metrów pod wodą, wykonasz z partnerem pivot inflatorem I ustami. Poza tym wynurzysz się awaryjnie metodą CESA oraz usuniesz skurcz pod wodą, zdejmiesz I założysz sprzęt nurkowy pod wodą. Na kursie instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin przedstawione zostaną Ci zasady oceny umiejętności pływackich kandydatów, z którymi będziesz w przyszłości przeprowadzał szkolenie.  Ponadto przepłyniesz 200 metrów, utrzymasz się na powierzchni wody przez czas 10 minut, poznasz dwie techniki pływania z płetwami nurkowymi.

Nauczysz się też tego, jak prawidłowo czyści się maskę nurkową I rurkę do oddychania.

Przepłyniesz także 360 metrów w abc nurkowych po powierzchni wody I 10 metrów pod wodą.

Będziesz też nurkował na głębokość 3 metrów pod wodą w bezdechu oraz będziesz musiał znaleźć I założyć abc nurkowe I pas balastowy. Jednym na najważniejszych ćwiczeń podczas kursu instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin jest ćwiczenie z numerem 7, które zawiera się w kursie nurkowym Rescue nieprzytomny nurek na powierzchni. Gdy ukończysz Kurs instruktora nurkowania Szczecin zawsze pamiętaj o tym, aby dbać o bezpieczeństwo oraz przestrzegać wszystkich zasad. Jeżeli zdasz egzamin na instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin to stawiaj na dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz kursantów. Stosuj się do wszystkich standardów oraz procedur przy prowadzeniu przez siebie kursów nurkowych. Zasady, którymi powinieneś się kierować znajdują się w manualu instruktorskim, przewodnikach szkoleniowych kursów nurkowych oraz biuletynach na instruktorów nurkowych.

 1. Wody otwarte na kursie instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce.

Na kursie instruktorów nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania Szczecin nauczysz się, jak przeprowadzać i kontrolować przebieg całego nurkowania w czasie kursu, który będziesz przeprowadzał dla uczestników Twojego kursu. Ponadto dowiesz się, jak nadzorować nurków w sposób pośredni i bezpośredni. W czasie nadzoru bezpośredniego obserwowana oraz oceniania jest umiejętność praktyczna kursantów. Podczas kursu nurkowania nie możesz przerzucać bezpośredniego nadzoru na swojego asystenta, czy divemastera. Wyjątkiem jest sytuacja w której standard danego kursu nurkowego stanowi inaczej. Ten wyjątek poznasz na kursie instruktorów nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania   Szczecin Poza tym na kursie nauczysz się, jak sprawuje się nadzór pośredni podczas kursów nurkowych. Gdy zostaniesz instruktorem nurkowania to będziesz sprawował nadzór pośredni i kontrolował zajęcia nurkowe, które będziesz przeprowadzał, ale nie musisz nadzorować wszystkich czynności nurkowych. Po pozytywnym zaliczeniu kursu na instruktora nurkowania Szczecin  będziesz umiał zatwierdzać czynności nurkowe swych przyszłych kursantów. Poza tym dowiesz się jak nadzorować, planować, przygotowywać wszystko do nurkowania. Nauczysz się też jak sprawdzać sprzęt nurkowy przed rozpoczęciem każdego nurkowania. Gdy zostaniesz już instruktorem nurkowania po zdanym kursie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Szczecin musisz być gotowy do tego, aby szybko wejść do wody w założonym sprzęcie nurkowym. Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł weryfikować spełnienie wszystkich wymogów zaliczeniowych uczestników Twojego kursu poprzez podpisywanie log-booków oraz dokumentacji z kursu nurkowego Twoich kursantów. Po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Szczecin  zawsze musisz zareagować na potrzeby uczestników Twojego kursu i wspierać ich radą oraz dzielić się z nimi swoim doświadczeniem.

 1. Egzamin open water Instruktor na kursie na instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce.

Wymagania, które należy spełnić podczas kursu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Szczecin plasują się od łatwiejszych do bardzo trudnych. Jeżeli chcesz przejść do kolejnego etapu kursu na instruktora nurkowania musisz mieć wiedzę z poprzednich etapów kursu. Egzamin na instruktora nurkowania prowadzą trenerzy, instruktorzy oraz dyrektorzy kursu z szkoły instruktorów nurkowania Szczecin . Podczas egzaminu instruktorskiego będziesz miał za zadanie pokazać w jaki sposób będziesz w przyszłości prowadził Kurs na instruktora nurkowania  Szczecin oraz zaprezentujesz swoje umiejętności ratownicze. W czasie egzaminu na instruktora nurkowania musisz wykazać się znajomością systemu organizacji nurkowej, który poznałeś w czasie kursu na instruktora nurkowania Szczecin. Poza tym będziesz musiał się wykazać wiedzą teoretyczną z wykładów. Egzamin instruktorski trwa dwa dni, podczas którego będziesz pokazywał swoje zdolności do prowadzenia danego kursu nurkowania, zaprezentujesz swoje umiejętności ratownicze, a także wykażesz sie znajomością systemu danej organizacji nurkowej oraz teorii nurkowania. Niezwykle istotne jest to, abyś był dobrze przygotowany do egzaminu. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin z teorii składa się z testu teoretycznego, ktory liczy 100 pytań, testu z standardów organizacji nurkowej, który ma 50 pytań oraz testu z etyki nurkowania, który liczy 25 pytań. Do zaliczenia egzaminu teoretycznego trzeba uzyskać 80 procent. W razie niepowodzenia można poprawić egzamin. Natomiast egzamin praktyczny składa się z przedstawienia prezentacji, którą wylosujesz, a następnie będziesz ją musiał omówić. Ponadto wykonasz na basenie trzy wylosowane przez Ciebie ćwiczenia oraz te z kursu Rescue. Gdy zaliczysz egzamin na basenie, to musisz jeszcze pozytywnie ukończyć egzamin na wodzie otwartej. Podczas niego przeprowadzisz omówienie wstępne do danego kursu nurkowego. Poza tym wylosujesz dwa ćwiczenia z kursów nurkowych. Potem będziesz musiał przeprowadzić nurkowanie nawigacyjne i wycieczkę nurkową. Po opuszczeniu wody przeprowadzisz omówienie końcowe. Na tym egzaminie również trzeba uzyskać 80 procent. Ważne jest to, że tego egzaminu nie można poprawić.

 1. Twoja rola po kursie na instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce.

Gdy ukończysz Kurs na instruktora nurkowania  Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin oraz zdasz egzaminy instruktorskie, to nabędziesz uprawnienia do certyfikowania swoich kursantów. Przed przystąpieniem przez Ciebie do nadzorowania nurków, a także prowadzenia kursów nurkowych musisz ocenić swoją gotowość, stan zdrowia oraz kondycję fizyczną. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że jako instruktor trzeba być zawsze w gotowości do tego, aby nadzorować I reagować w sytuacjach kryzysowych. Mogą one wystąpić podczas nurkowania. Poza tym za każdym razem musisz oceniać warunki, które panują oraz przemyśleć, czy jesteś gotowy do tego, aby przeprowadzić nurkowe kursy. Jeżeli dopiero co ukończyłeś kurs instruktorski w szkole instruktorów nurkowania Szczecin , to musisz zawsze sprawdzić swoją wiedzę, aby właściwie przeprowadzić szkolenie nurkowe dla swoich kursantów. Natomiast, gdy będziesz uczył swoich kursantów nurkowania, to należy im zawsze pomagać I nadzorować. Ponadto ważne jest to, abyś uświadamiał swych nurków, że są oni odpowiedzialni za nurkowanie w granicach limitów dla swojego stopnia nurkowego, a także zdobytego doświadczenia. Gdy Twoi kursanci spełnią postawione wymagania kursowe oraz pozytywnie go zaliczą, to musisz wystawić im certyfikat danego stopnia nurkowego w terminie 7 dni.

Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Szczecin

zobacz również nasze nne strony :

http://balonybielskobiala.pl http://balonyhelbielsko.pl    http://balonariumbielsko.pl  http://balonyzhelembielsko.pl

http://Balonybielsko.com.pl   http://bielskobalony.pl   http://sklepbalony.pl  http://heldobalonowbielsko.pl    http://pudlozbalonami.pl  http://pocztabalonowabielsko.pl  http://girlandybielsko.pl   http://dekoracjebalonowebielsko.pl http://butlazhelembielsko.pl  http://butlazhelemcom.pl

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Kontakt

Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała  Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała

 

U nas zaopatrzycie się na każde warunki. Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni

o ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce?

Gdy uda Ci się pozytywnie zaliczyć Kurs instruktorów nurkowania   Szczecin I wreszcie będziesz mógł szkolić swoich kursantów, to nie oznacza, że nie musisz stale poszerzać swojej wiedzy. Wręcz przeciwnie, cały czas musisz być na bieżąco z znajomością najnowszych technik nurkowych. Ważne jest to, abyś czytał literaturę nurkową oraz raz do roku brał udział w seminariach organizowanych przez swoją organizację nurkową. Ważne jest też to, abyś dalej szkolił się w szkole instruktorów nurkowania Szczecin poprzez zdobycie kolejnych stopni instruktora nurkowania. W pracy instruktora nurkowania ważne jest także prowadzenie dokumentacji oraz przestrzeganie procedur administracyjnych, które są związane z nurkowaniem. Musisz też oceniać zdolności swych kursantów na basenach I wodach otwartych. Kiedy będziesz prowadził kursy nurkowe, to zawsze musisz dokonywać oceny ryzyka oraz wziąść pod uwagę zdolności swoich kursantów, warunki środowiskowe w których będą odbywały się kursy nurkowe, sprawność sprzętu do nurkowania oraz fizyczne i psychiczne zmienne kursantów oraz swoje. Pamiętaj o rozwadze I konsekwencji w każdej sytuacji. Ponadto musisz nauczyć uczestników kursu, który prowadzisz minimalizowania stresu I lęku oraz tego, jak mogą oni unikać paniki w czasie nurkowania. Zawsze warto zwracać uwagę na oznaki stresu u swoich kursantów. Gdy będziesz rozpoczynał kurs nurkowy, to musisz pamiętać o tym, aby na początku Twoi kursanci przeczytali, wypełnili I podpisali dokumenty związane z danym kursem nurkowym. Musisz być gotowy na to, aby w razie konieczności odwołać kurs nurkowy. Ważne jest to, abyś zachowywał się profesjonalnie po zdanym przez Ciebie kursie na instruktora nurkowania Szczecin  w szkole instruktorów nurkowania   Szczecin

 1. Następny Twój krok po ukończeniu kursu instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin w Polsce – zostań instruktorem specjalizacji nurkowej.

Gdy uda Ci się zaliczyć Kurs instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania, to możesz skorzystać z oferty innych kursów. Szkoła instruktorów nurkowania Szczecin oferuje wiele instruktorskich specjalizacji nurkowych. Należą do nich: Instruktor specjalizacji nurkowej – nurkowanie głębokie, rekreacyjny wrak, suchy skafander, nawigacja, nurkowanie nocne, nurek samodzielny, Instruktor wielopoziomowej specjalizacji nurkowej, fotografia podwodna, videofilmowanie, action camera, poszukiwanie i wydobywanie,  nurkowanie w prądzie oraz  z łodzi, podwodny przyrodnik oraz aktor, podwodne modelowanie, nurkowanie z plaży, działanie komory hiperbarycznej, nurkowanie surface supplied oraz snorkeling.

 

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Kurs Open Water Instructor

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności