Kurs Nurkowy Szczecin Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Kurs Nurkowy Szczecin Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania w Szczecinie

Podczas kursów nurkowych I nurkowań ważne jest przygotowanie systemów podtrzymania życia, które stosujemy przy nurkowaniach ze sprzętem nurkowym oraz znajomość gazów oddechowych innych niż powietrze do nurkowania,

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy